EQI

EQI Consulting AB är konsultbolag med ett nätverk av konsulter som samarbetar med flera olika organisationer och företag. Horse Assisted Education är en specialitet som vi erbjudit sedan 2009. Mer än 300 personer har deltagit i en EQI-kurs i Horse Assisted Education.
Vi som håller i EQI´s kurser i Horse Assisted Education har alla lång erfarenhet av medarbetar- och ledarutveckling, förändringsledning, coaching, stresshantering och hälsoutveckling. Vi är alltid minst två personer och teamet som möter gruppen sätts ihop för att möta de behov och önskemål som ni som kund har. Vi föreslår handledare och väljer de hästar som ska arbeta tillsammans med oss med omsorg.